Sangster Juridische Dienstverlening maakt gebruik van cookies.×

Bezwaar maken: met of zonder advocaat?


Wie bezwaar wil maken tegen de verlaging van een indicatie huishoudelijke ondersteuning doet er goed aan een advocaat in te huren die gespecialiseerd is in het Sociale Zekerheidsrecht.

Laatst sprak ik een dame die mij vertelde dat ze bezwaar had gemaakt, namens haar moeder, tegen de verlaging van de indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. Ze gaf aan dat ze daarvoor echt geen advocaat nodig had omdat het maken van een bezwaarschrift echt niet zo moeilijk is. Het is toch overduidelijk, zo gaf ze aan, dat mijn moeder juist meer hulp nodig heeft dan voorheen omdat haar gezondheid steeds verder achteruit gaat! De overheid wil dat mijn moeder zolang mogelijk zelfstandig blijft wonen, want opname in een verzorgingstehuis is nog veel duurder dan huishoudelijk ondersteuning. Dus dit kan echt niet. Het wijkteamlid heeft ook niet eens naar de situatie van mijn moeder gekeken. Aan het begin van het keukentafelgesprek wist ze al wat mijn moeder zou krijgen aan ondersteuning. Daar konden we niets tegen in brengen. Een advocaat heb ik daar echt niet voor nodig en die is ook veel te duur voor mijn moeder die alleen Aow heeft!

Helaas staat het verhaal van deze dame niet op zichzelf. Ik zie en hoor dit heel vaak en dat is zo ontzettend jammer. Met de argumenten die deze dame aanvoert, maakt haar moeder weinig tot geen kans op een gegrond verklaring van het bezwaarschrift en daarmee een verhoging van de huishoudelijke ondersteuning. Je zult echt met gedegen, steekhoudende, juridische argumenten moeten komen. Denk daarbij aan vragen als: is het besluit zorgvuldig tot stand gekomen? Heeft de gemeente zich aan de wet (Wmo 2015) en zijn eigen beleid gehouden? Is er sprake van factoren die maken dat er meerzorg nodig is? Wat is er bij het eerdere besluit toegekend en op welke gronden? Kortom veel vragen die voor een leek moeilijk te bedenken laat staan te beantwoorden zijn. Een advocaat die gespecialiseerd is in deze wetgeving en jarenlange ervaring heeft met de behandeling van bezwaarschriften, die de juiste argumenten kan aanvoeren is dan echt noodzakelijk.

Ik begrijp heel goed dat de drempel om een advocaat in te huren hoog is omdat het uurtarief hoog is, zeker wanneer je een minimuminkomen hebt. Maar een advocaat kan in dat geval een toevoeging aanvragen zodat de advocaatkosten door de overheid betaald worden. Voor de eigen bijdrage is in veel gevallen bijzondere bijstand mogelijk, zodat het uiteindelijk niets kost. Zie mijn blog 'Goede rechtsbijstand is betaalbaar, ook voor lage inkomens.'

Dus ben je, of ken je iemand die een bezwaarschrift wil indienen tegen de verlaging van de indicatie voor huishoudelijke ondersteuning: stuur ze door naar Sangster Advocatuur. www.socialezekerheidsrecht.com / www.sangster-advocatuur.nl« terug naar overzicht
: mr. I. Sangster
: 16 november 2018