Sangster Juridische Dienstverlening maakt gebruik van cookies.×

Bewindvoerders en rechtsbijstand

In mijn praktijk sta ik vooral particulieren bij die problemen hebben met de overheid. Particulieren wiens belangen bij dergelijke problemen worden behartigd door bewindvoerders, vinden zelden de weg naar mijn praktijk. Dat is jammer omdat ook voor bewindvoerders de inzet van een gespecialiseerde advocaat van toegevoegde waarde kan zijn.

Taken bewindvoerders
De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het uitvoeren van de betalingen volgens het budgetplan dat is opgesteld in samenspraak met de cliënt. Daarnaast heeft de bewindvoerder ook andere taken zoals de aanvraag van bijzondere bijstand bij de gemeente voor de maandelijkse bewindvoeringskosten, de intakekosten en het griffierecht voor de verzoekschriftenprocedure voor de onderbewindstelling bij de rechtbank. In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat daarbij weleens wat fout kan gaan, bijvoorbeeld als het gaat om het moment waarop de aanvraag voor bijzondere bijstand moet worden ingediend. Bijstand kan namelijk in principe niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Vaak hebben gemeenten wel buitenwettelijk beleid op grond waarvan bijzondere bijstand, in tegenstelling tot algemene bijstand, wel met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. Hoe lang die termijn van terugwerkende kracht is, verschilt echter nogal per gemeente. In de ene gemeente kan bijzondere bijstand tot een jaar nadat de kosten zich voordeden worden aangevraagd, in de andere gemeenten geldt een veel kortere termijn van bijvoorbeeld twee maanden. Van belang is dus om daar rekening mee te houden bij het aanvragen van bijzondere bijstand. Doe je dat niet, dan kan de aanvraag (gedeeltelijk) worden afgewezen. In het belang van de cliënt is dat natuurlijk niet wenselijk.

Gefinancierde rechtsbijstand
Tegen het besluit tot afwijzing van bijzondere bijstand bestaat de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Ik kan me voorstellen dat het opstellen van een bezwaarschrift voor een bewindvoerder best een lastige klus is. Niet iedere bewindvoerder is thuis in het Bestuursrecht, Sociale Zekerheidsrecht en de plaatselijke beleidsregels in het kader van bijzondere bijstand. Op welke punten moet je bezwaar maken en welke gronden moet je aanvoeren om de meeste kans op succes te hebben? Kennis hebben van relevante wet- en regelgeving is daarvoor noodzakelijk. Zonder die kennis, loop je namelijk het risico dat je kansen laat liggen. Met alle gevolgen van dien voor de cliënt. Desondanks is mijn ervaring is dat bewindvoerders zelden een advocaat inhuren. Dat is heel begrijpelijk, omdat een advocaat geld kost en dat is er vaak niet. Helaas is het feit dat de overheid deze kosten in veel gevallen kan vergoeden bij velen, en ook bewindvoerders, onbekend. Wanneer de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kan een toevoeging verleend worden door de Raad voor Rechtsbijstand. De cliënt betaalt dan alleen een eigen bijdrage, waarvoor bij de gemeente vaak (tijdig) bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. Het inhuren van een (gespecialiseerde) advocaat kost de cliënt dan niets.

Uit de praktijk
Recent heb ik voor een bewindvoerder meerdere bezwaarprocedures gevoerd. Zijn aanvragen bijzondere bijstand waren gedeeltelijk afgewezen omdat zij te laat waren ingediend. De bewindvoeringskosten die wel werden toegekend, werden verleend voor de duur van een jaar, in plaats van voor onbepaalde tijd. Ondanks dat ik allerlei argumenten heb aangevoerd tegen de afwijzing van bijzondere bijstand met terugwerkende kracht, werden de bezwaarschriften op dit punt ongegrond verklaard. Ik vraag me af hoe de bestuursrechter hierover zou oordelen, maar tot een beroep op dit punt is het niet gekomen. Op een ander, veel belangrijker punt, namelijk de periode waarover de bijzondere bijstand werd toegekend, kwam het echter wel tot een gegrondverklaring van de bezwaarschriften. De betrokken gemeente is bezig met een beleidswijziging die beoogt om in de nabije toekomst geen bijzondere bijstand meer te verstrekken voor bewindvoeringskosten. In plaats daarvan wil het Budgetbeheer in eigen beheer verlenen. Vooruitlopend op deze beleidswijziging werd de bijzondere bijstand voor de duur van een jaar toegekend. Ik heb hiertegen onder meer aangevoerd dat de bijzondere bijstand, op grond van het ten tijde van het nemen van de bestreden besluiten geldende beleid, voor onbepaalde tijd diende te worden verleend. Een gemeente kan namelijk niet op basis van toekomstig beleid besluiten nemen. De gemeentejurist voerde nog aan dat het bezwaar op dit punt prematuur was, maar dat standpunt kon hem niet baten. Er wordt bij een besluit op aanvraag namelijk niet alleen besloten óf er recht is op bijzondere bijstand maar ook over welke periode.

So far so good, maar de betrokken gemeente zet de voorgenomen beleidswijziging door. De vraag is of de gemeente de cliënt kan dwingen om afscheid te nemen van de door de rechter aangewezen bewindvoerder en gebruik te maken van zijn eigen Budgetbeheer omdat de kosten van bewindvoering anders niet meer vergoed worden. De tijd zal het leren.

Bent u bewindvoerder en loopt u tegen dezelfde problemen aan? Neem vrijblijvend contact op met Sangster Advocatuur (06-54262383) .


« terug naar overzicht
: mr. I. Sangster
: 05 januari 2018