Sangster Juridische Dienstverlening maakt gebruik van cookies.×

Sangster Juridische Dienstverlening

(Europees) Sociale Zekerheidsrecht
Sangster Juridische Dienstverlening is een juridisch advieskantoor gespecialiseerd in het Sociale Zekerheidsrecht, het stelsel van wet- regelgeving dat werknemers en individuele burgers of gezinnen verzekert van een tijdelijk of langdurige voorziening van inkomen en/of verzorging. U kunt daarbij denken aan de Participatiewet (bijstand), Wmo 2015 (bijvoorbeeld Begeleiding of Hulp bij het huishouden), Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2004,  Ziektewet of WIA (IVA/Wga). Naast inwoners van Nederland staat mr. Sangster ook EU burgers bij uit andere lidstaten die problemen hebben met het (Europese) Sociale Zekerheidsrecht. Omdat mr. Sangster zich per 1 november 2019 heeft laten uitschrijven als advocaat, kan zij particulieren met een laag inkomen niet meer bijstaan op toevoegingsbasis.

Mr. Sangster heeft meer dan vierentwintig jaar werkervaring in het Sociale Zekerheidsrecht zodat ze precies weet waar de kernpunten van een geschil met de overheid liggen. Een zekere gedachte voor burgers die snel de weg kwijtraken in de wirwar van wetten en regels. 

Mediation
Mr. Sangster staat u ook graag bij als mediator. Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij partijen op geheel vrijwillige basis op zoek gaan naar een oplossing die voor alle partijen optimaal is. Mr. Sangster begeleid u bij het op tafel krijgen van de achterliggende belangen van het conflict en het zoeken naar een oplossing. Deze manier van geschilbeslechting is soms passender, sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechtbank.